Курси NEW SUCCESS

IMG_3299ELEMENTARY

Курс, для старшого шкільного віку, від 14 до 21 року, що допоможе дістатися від початківця (beginner) до просунутого рівня (advanced). По загальноєвропейській системі оцінювання відповідає рівню A1-A2. Курс розкриває теми, які цікаві підліткам в цьому віці: пропонуються цікаві вправи та тексти як про мешканців, літературу, історію, географію, мистецтво та технології, так і про виклики щоденного життя англомовних країн і світу взагалі. Це змушує студентів вникати в те про що вони читають, невимушено вивчаючи лексику англійською. Письмові теми підібрані для відпрацювань навичок, що згодяться при здачі ЗНО та ДПА. Граматичні теми, які вивчаються протягом року такі: дієслова “to be, have got, have to, can, going to, will”, теперішній час “Present Simple”, спеціальні запитання “what, when, who, how, how much, how many”, сполучники “and, but, because, so”, структури “there is, there are”, минулий час “Past Simple”, теперішній тривалий час “Present Continuous”, заперечні, питальні форми часів, модальні дієслова “must, mustn’t, should, shouldn’t”, теперішній доконаний час “Present Perfect”, прислівники “yet, just, already”. Лексичні теми: члени сім’ї, опис зовнішності, професії, особиста інформація, напрями руху, їжа, опис предметів, одяг, подорожі, канікули, спорт, манери.

 

IMG_3297PRE-INTERMEDIATE

Цей курс має високе лексичне наповнення, глибоке систематичне вивчення граматики з великою кількістю тренувальних вправ із зручними таблицями в робочому зошиті, об’ємні тексти з детальними відпрацюваннями. Відповідно до загальноєвропейської системи оцінювання, курс відповідає рівням A2-B1, рекомендований вік студентів від 14 років. Часи, що вивчаються протягом даного курсу: теперішній час “Present Simple”, теперішній тривалий час “Present Continuous”, минулий час “Past Simple”, минулий тривалий час “Past Continuous”, теперішній доконаний час “Present Perfect”, минулий доконаний час “Past Perfect”, пасивний стан “The Passive”, майбутній час “Future Simple”, структури “there is, there are”, непрямі запитання, два типи умовних речень. Лексичні теми: опис особистості, опис настрою, висловлювання думки, їжа, вибачення та скарги, відносини, медіа, здоров’я і відпочинок.

 

IMG_3301INTERMEDIATE

Ще один курс від Pearson, рівень здобутих знань від якого оцінюється загальноєвропейською системою як В1 та В2. Підручник включає всі чотири види завдань, що потенційно використовуються в різних іспитах: слухання, говоріння, письмо та аудіювання. В курсі розділено лексику по таких темах: опис одягу, технології, злочин, гендерні ролі, передбачення, тварини, робота, порівняння картин, репортажі, емоції, музика, зовнішність, шопінг. Граматика розглянута в широкому ракурсі: теперішній час “Present Simple”, теперішній тривалий час “Present Continuous”, теперішній доконаний час “Present Perfect Simple”, теперішній тривалий доконаний час “Present Perfect Continuous”, майбутні часи “Future tenses”. Також подані три типи умовних речень, непрямі запитання, написання рекламних заміток, вибачень та скарги.

 

IMG_3306UPPER-INTERMEDIATE

Даний курс по загальноприйнятій європейській системі оцінювання відповідає рівням В2 та В2+. Вік студентів може варіюватись від 14 до 21, залежно від рівня знань англійської мови. З граматики включає повторення всіх часів, як в активному так і в пасивному стані, вивчення частин мови та чистин слова, сталі вирази, запитання, модальні слова, множина та однина, герундій. Лексично розглядаються питання вибору, погодження та заперечення, розповідь історій, правда і неправда, розваги, слова пов’язані із часом та грошима. В кожному розділі є тексти для читання, прослуховування та обговорення. Пропонуються проекти, що готуються в групах або індивідуально для покращення розмовної мови.